• 【BB來了】李佳芯續集無份拍 自我調節心情:學習成就更好的自己
  • 2019-09-12    

 

李佳芯Ali早前因呼籲網民「登記做選民」,被內地五毛指鼓吹港獨,結果有傳被大台封殺兼踢入雪櫃雪藏,就連已準備開拍續集的電視劇《BB來了》,亦都要全部易角,不但女主角由Ali換成岑麗香,男主角都無得留低,將由馬國明頂替黎諾懿。而黎諾懿被問到《BB來了》續集易角一事,表示如果續集換角,未夠原汁原味,只可當全新故事睇,仲認為拍續集有壓力,依家反而有美好回憶。

雖然無得拍《BB來了》續集,不過黎諾懿瓣數多,唔單只有其他劇拍,亦有主持節目,相反Ali就未有咁樂觀,雖然「出櫃」無期,但Ali繼續上載靚相刊社交平台之餘,亦不忘自我鼓勵,每每附有打氣語句,例如「把歷練化作禮物.懂得感恩,到處皆是禮物」、「能夠學習是福,是值得花一生時間去做的事。學習新知識、學習去接納、學習如何學習,學習成就更好的自己」,實行希望在明天。

9月2日起升級條件將更新 繼續每月撐壹仔 講真心話撐住我香港!